Residència Geriàtrica

La Residència

Disposem del servei d’acollida residencial per a persones dependents, que no tenen un grau d’autonomia suficient per a realitzar les activitats de la vida diària en la pròpia llar.

Oferim la possibilitat d'estades temporals per convalescències del propi resident , per descans familiar i/o vacances dels cuidadors.

En funció de les possibilitats de cada resident, aquests podran mantenir la seva llibertat i mantenir el control sobre la seva vida, sempre que sigui possible.

La família i els amics, han de continuar siguent nexe d’unió i de recolzament per als residents, i des del centre es promou la seva implicació i participació en les activitats i vida diària.